10 โปรแกรมฟรีที่น่าใช้ ตอนที่ 3: โปรแกรมแก้ไวรัส


3. โปรแกรมแก้ไวรัส

ส่วนแรกคือ แอนติไวรัส ซึ่งก็คือโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับ

ฟรีแอนติไวรัสที่แนะนำสำหรับคนที่ใช้งานวินโดวส์ลิขสิทธิ์ก็คือ Microsoft..Security Essentials

คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ