Tag Cloud คืออะไร ?


 

Tag cloud คือ การจับสำนวนหรือคำ ในเนื้อหาบนเว็บไซต์ และแยกลำดับสถิติ จำนวนับเพื่อนำมาจับกลุ่มกัน มีลักษณะคล้ายก้อนเมฆ มีการกำหนดขนาดตัวอักษรให้มีความใหญ่ เล็กต่างกัน เพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เห็นความสำคัญของ คำ (tag) นั้นๆตามลำดับ จุดประสงค์หลักๆ ก็เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ในการเข้าถึงเนื้อหา และความทันสมัยบนเว็บไซต์ (web 2.0) และกระตุ้นการคลิกเข้าไปดูในเนื้อหาตามคำที่สนใจได้ง่ายขึ้น
         ในปัจจุบันที่เห็นใช้กันมากๆ จะเป็นเว็บประเภท blog, social network, online video เว็บกลุ่มนี้จะใช้ Tag Cloud จากกลุ่ม คำค้น(Keyword) ที่ผู้เข้าชมพิมพ์ค้นหาภายในเว็บไซต์ คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ