QR Code คืออะไร? ใช้อย่างไร? สร้างที่ไหน?


         

          ช่วงแรกๆก็สงสัยอะไรหว่า รูปอะไรมองไม่เห็นรูปเรื่องเลย ตอนนี้รู้แล้วว่าจะรูปแบบนี้เค้า เรียกวันว่า QR Code   และเจ้า QR Code มันคืออะไร มาจากไหน ทำหน้าที่อะไร เกิดคำถามมากมายหลายประการ ใครอยากรู้ ตามมาอ่านครับว่า QR Code คืออะไร มาจากไหนมีประโยชน์อะไร และเราจะใช้มันได้อย่างไร คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ