สพฐ.โหด O-NET ปี 54 ทุกโรงเรียนห้ามต่ำ 40%


วิชาคณิต+ไทย ป.6 ม.3 ม.6 ต่ำกว่านี้มีคุณโทษวิทยฐานะผู้บริหาร / รอสรุป 20% ยื่นสอบ ม.1 โรงเรียนดัง

          เมื่อวันที่ 26 ก.ค.54 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้ผลการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (O-NET) เป็นเครื่องมือ ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ท้าทายแต่สามารถทำได้ โดยในปีการศึกษา 2554 นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ทุกโรงเรียน จะต้องทำคะแนน O-NET ในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 40% ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง จะต้องทำหน้าที่ จัดทำแผนเร่งรัดคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโรงเรียนที่มีค่าคะแนน O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้แล้วในปีการศึกษา 2554 ก็จะต้องพัฒนาค่าคะแนน O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 4% คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

สทศ.เพิ่มมาตรการกันทุจริต O-NET


สลับกรรมการคุมสอบ บังคับนั่งคุมหน้า-หลังด้านละ 1 คน เตือนสมัครสอบ GAT-PAT เดือน ต.ค.54 หมดเขตรับสมัคร 29 ก.ค.อย่าลืม พลาดแล้วแก้ไขไม่ทัน

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.กำลังเดินสายชี้แจงศูนย์สอบทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัดแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 โดยเน้นประเด็นการปฎิบัติตามระเบียบ การสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด เนื่องจากที่ผ่านมา มีข่าวว่ากรรมการคุมสอบบางคน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา จะมีการบอกคำตอบให้กับนักเรียน นอกจากนี้มีการทำผิดระเบียบการสอบต่าง ๆ ดังนั้นในปีนี้ สทศ.จึงต้องปรับระเบียบการสอบต่างๆ และย้ำกรรมการคุมสอบมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องปรามเรื่องการทุจริต เช่น การกำหนดให้กรรมการคุมสอบต้องนั่งคุมหน้าห้อง 1 คน หลังห้อง 1 คน เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชา กรรมการคุมสอบต้องนับจำนวนกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน ปิดผนึกซองให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการแก้ไขกระดาษคำตอบ คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ