แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ


แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาเคมี (MASTER TEACHER) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ


แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาเคมี (MASTER TEACHER) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์ รอบ 2 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ


แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์ รอบ2 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรม MASTER TEACHER วิชา คอมพิวเตอร์


          แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์(MASTER TEACHER) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ(เพิ่มเติม) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ


วิชาคณิตศาสตร์และเคมี (รอบที่2) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

 
อบรม Master Teacher วิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ (เพิ่มเติม) กลุ่มที่มีคะแนนดีมาก
 
 
ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม