ไอซีทีใช้ข้อมูลดาวเทียมเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม


กระทรวงไอซีที ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม พร้อมบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกว่า 50 คน…

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า จากการสัมมนาโครงการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ครั้งที่ 1 กระทรวงไอซีที ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาต่อยอดจากโครงการที่ประเทศไทยเคยมีความร่วมมือ กับองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organization–APSCO) ได้แก่ โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การ APSCO ในปี 2552 และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม การพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ และพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมิน ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือน ภัย เนื่องจากดินถล่มเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ยากต่อการเตือนภัยหรือหลบหนีได้ทัน ที่ในประเทศไทยยังไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตือนภัยทางตรง คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

ปลัดไอซีทีเตรียมสนองนโยบายแท็บเล็ตรมว.ไอซีที


          รวดเร็วฉับไวสมกับยุค 3G ปลัดไอซีทีเข้าหารือหน่วยงาน เตรียมสนองรมว.ไอซีทีคนใหม่เต็มที่ ทั้งเรื่องแท็บเล็ต พร้อมคอนเทนต์ บริการไว-ไฟฟรี คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ