สพฐ.ล้มทีโออาร์จัดซื้อเราเตอร์ ให้7.7พันร.ร.-หึ่งค่าคอมฯพุ่ง200ล.


สพฐ.เตะ ถ่วงโครงการประมูลซื้อเครื่อง Router มูลค่า 480 ล้านบาท อ้าง TOR ไม่ชัดเจนต้องฉีกทิ้งรอยกร่างใหม่ค่อยเปิดประมูลอีกครั้ง ส่งผลมให้การประมูลจัดซื้อไม่เกิดภายในรัฐบาลนี้ 

                                                                            
 
(19ก.ค.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยกเลิกการ TOR โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เราท์เตอร์ (Router )ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 7,700 โรง มีผลให้ต้องยกเลิกการประมูลจัดซื้อตามไปด้วย เพื่อรอการจัดทำ TOR ใหม่ถึงค่อยมีการเปิดประมูลจัดซื้อเครื่องอีกครั้ง สพฐ.ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2554 จำนวน 480 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเราท์เตอร์ให้กับโรงเรียนทั้ง 7,700 โรง ซึ่งอยู่ในแผนขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ National Education network( NED.Net) ที่ดำเนินการโดย สกอ. ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

สมศ.ปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคลิกเพื่ออ่านต่อ