สพฐ.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ หลายตำแหน่ง


คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

การคัดเลือกวิทยากรหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ.


ด้วย สพฐ. จะดำเนินการโครงการพัฒนาวิทยากรหลักหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ.โดยรับสมัครครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน สังกัด สพฐ.
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลการใช้งาน และ ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องแม่ข่าย
กำหนดรับสมัครระหว่าง 1 -10 ส.ค. 54 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์   www.techno.bopp.go.th/datacenter
สอบระหว่าง 15-16 ส.ค.54 ประกาศผลวันที่ 16 ส.ค. 54
เพื่อเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. – 5 ก.ย. 54
และร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 14 ต.ค. 54
รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย:
ที่มา : สพฐ.

สพฐ.นำทีมอบรมผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั่วประเทศ          ดร. กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนในโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน” โดยมี เว็ปไซต์ http://www.dowebd.com เป็นเว็ปไซต์กลางของการประกวด ณ โรงแรม แม็กซ์ พระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร จากชมรมหนังสั้นแห่งประเทศไทย เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ