สช.เพิ่มสวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรถึง ป.ตรี


ช่วยครอบครัวครูเอกชน 1.7แสนคน สร้างขวัญกำลังใจในการสอนต่อไป

          เมื่อวันที่ 8 ส.ค.54 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการในปรับการเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของครูโรงเรียนเอกชน ให้เบิกค่าเล่าเรียนได้ถึงระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จากเดิมที่กำหนดให้ครูโรงเรียนเอกชน เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้สูงสุดในระดับอนุปริญญา ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูฯ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปจัดทำรายละเอียดจำนวนของครูโรงเรียนเอกชน ทั้งหมด 1.7 แสนคน ว่ามีบุตรที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะเข้าเรียนจำนวนกี่คน เพื่อจะได้กำหนดงบประมาณของกองทุน ที่จะนำมาใช้เป็นสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนดังกล่าว คลิกเพื่ออ่านต่อค่ะ

Advertisements