ห้องเรียนครูณัฐพร : social network


         สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.3 ทุกคน วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)  โดยให้นักเรียนไปศึกษาที่เมนู “บทเรียน”   เรื่อง   “SOCIAL NETWORK”
หลังจากนั้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า SOCIAL NETWORK  มีข้อดี หรือ ข้อเสียอย่างไรพร้อมให้เหตุผลประกอบ  อย่าลืมใส่ชื่อและนามสกุลด้วยนะคะ