อาคารสถานที่ ร.ร.สมาคมฯ


โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย  ตั้งอยู่เลขที่ 135  หมู่ที่ 1  ต.นาไร่หลวง  อ.สองแคว 
จ.น่าน  55000  โทรศัพท์  054-760230 

This slideshow requires JavaScript.

2 thoughts on “อาคารสถานที่ ร.ร.สมาคมฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s