การประกวดวาดภาพระบายสี “ชิงรางวัลทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น”


การประกวดวาดภาพระบายสี “ชิงรางวัลทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น”

รายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูนได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี สำหรับน้องๆเยาวชน เนื่องด้วยรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูนได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี สำหรับน้องๆเยาวชน โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จึงใคร่อยากจะประชาสัมพันธ์ข่าวถึงเยาวชนโดยรายละเอียดการประกวดมีดังนี้
 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มระดับอายุ 5 -7 ปี
กลุ่มระดับอายุ 8-10 ปี
กลุ่มระดับอายุ 11-15 ปี
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน :
พิจารณาจากการแสดงออกของผลงาน คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, พัฒนาการทางด้านศิลปะ, ลักษณะการแสดงออกทาง รูปแบบ เนื้อหา และการสื่อความหมายที่เด่นชัด – ใช้กระดาษอะไรก็ได้ มีขนาด A4 วาดภาพและระบายสีด้วยตนเอง โดยภาพวาดนั้นจะต้องมีภาพน้องไนน์โดยภาพสื่อความหมายตามหัวข้อ “โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมอนุรักษ์พลังงาน” สามารถใช้สีประเภทใดก็ได้ตามความถนัด ส่งผลงานภาพวาดได้มากกว่า 1 ภาพ และไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง ระบุชื่อ – นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของน้องเจ้าของผลงาน และชื่อผู้ให้การสนับสนุนหรือชื่อผู้ปกครอง พร้อมหมายเลยโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับอย่างละเอียด
ส่งผลงานมาที่ รายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน 63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของบมจ.อสมท
ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดภาพจะได้ออกอากาศในในรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัล จะต้องผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการในรอบที่ 1 เท่านั้น
พนักงานและครอบครัวของ บมจ. อสมท และ บมจ. ปตท. ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รอบที่ 1 ผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมดคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารอบแรก 90 คน แบ่งเป็น3 ระดับ
กลุ่มระดับอายุ 5-7 ปี จำนวน 30 คน
กลุ่มระดับอายุ 8-10 ปี จำนวน 30 คน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 90 คนจะได้รับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก ปตท.
ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานได้ดีเยี่ยมและกรรมการตัดสินให้ชนะเลิศทั้ง 3 ระดับๆละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ร่วมทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น รางวัลละ 2 ที่นั่ง (ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
คำตัดสินคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมกับกลุ่มปตท. เชิญน้องๆ อายุ 5 -15 ปี ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมอนุรักษ์พลังงาน”ชิงรางวัลทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

โครงการฯ เปิดอบรมการสร้างเกม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม KODU GAME LAB


ประกาศ….โครงการฯ เปิดอบรมการสร้างเกม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม KODU GAME LAB จำนวน2 รุ่น

– รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม2555
– รุ่นที่2 วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม2555

รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 150 ท่าน
สถานที่อบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 38 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

ลงทะเบียน โดยการส่งรายละเอียดมาที่ :rewadee@pil.in.th
– ชื่อ-นามสกุล
– ที่อยู่ (โรงเรียน)
– อีเมล์
– เบอร์โทรฯ มือถือ

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ของตนเอง เพิ่อประกอบการอบรม
2. โครงการฯ ได้จัดเตรียมเฉพาะอาหารว่าง ไว้สำหรับผู้เข้าอบรมฯ
3. รายละเอียด กำหนดการ รวมถึงแผนที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้พร้อมการตอบรับ ภายหลังที่ทุกท่านส่งข้อมูลลงทะเบียนแล้ว

ข้อมูลจาก : Thailand Partners in Learning

สำนักเทคโนโลยีรับสมัครผู้เข้าอบรมโปรแกรม OBECLMS


สำนักเทคโนโลยีรับสมัครผู้เข้าอบรมโปรแกรม OBECLMS เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์และและสารสนเทศของโรงเรียน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดตามใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 รายละเอียด

รายละเอียด คลิก

ด่วน! ประกาศแล้ว ผลสอบผู้บริหาร สพฐ. ปี 2555ประกาศผลสอบ
หนังสือนำ
คลิก-> http://www.mediafire.com/view/?4zhheha44v5qe7m
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

บัญชีฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป (สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Download ==>> http://www.mediafire.com/view/?9p9l86901tb7hvk
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

 บัญชีฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์ (สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Download ==>> http://www.mediafire.com/view/?7aeo355360bs75w
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

 บัญชีฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป (สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
Download ==>> http://www.mediafire.com/view/?5a15lhj09fuw5w6
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

บัญชีฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์ (สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
Download ==>> http://www.mediafire.com/view/?92510frz13rrz52
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

 บัญชีฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป (สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
Download ==>> http://www.mediafire.com/view/?vwpzke6fbccls4r
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

บัญชีฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์ (สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
Download ==>> http://www.mediafire.com/view/?b25tg9bbc8ymp5j
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

 บัญชีฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป (สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Download ==>> http://personel.obec.go.th/213322.pdf
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

บัญชีฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์ (สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Download ==>> http://personel.obec.go.th/213323.pdf
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ
หนังสือนำและบัญชีรายชื่อ Download ==>>http://www.mediafire.com/view/?g2y1h8nj5udf2l5
หรือที่เซิร์ฟเวอร์ครูบ้านนอก คลิก

ลิงก์สำรอง (เว็บ สพฐ.)

application/pdf iconผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ประถมศึกษา

application/pdf iconผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์ ประถมศึกษา

application/pdf iconหนังสือนำ

application/pdf iconผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป มัธยมศึกษา

application/pdf iconผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์ มัธยมศึกษา

application/pdf iconรองผู้อำนวยการ กลุ่มทั่วไป ประถมศึกษา

application/pdf iconรองผู้อำนวยการ กลุ่มประสบการณ์ ประถมศึกษา

application/pdf iconรองผู้อำนวยการ กลุ่มทั่วไป มัธยมศึกษา

application/pdf iconรองผู้อำนวยการ กลุ่มประสบการณ์ มัธยมศึกษา

application/pdf icon บัญชีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สศศ. 

ลิงก์จากเว็บ สพร.

ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>หนังสือนำ


บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ข้อมูลจาก : ครูบ้านนอก

การใช้บัตรเครดิตข้าราชการ


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

►รายละเอียด

ดาวน์โหลดไฟล์สัญญายืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ

สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะครู ป.1-ม.6


สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะครูการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3 ครั้ง ให้แก่ครูผู้สอนตั้งแต่ ป.1-ม.6 และผู้สนใจทั่วไป

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ดำเนินการจัดทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้แก่ครูและผู้สนใจเข้าทำการทดสอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ทางด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน รองรับนโยบายการใช้คะแนนทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยได้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมาซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 60 จำนวนน้อย เพราะฉะนั้น ในปีงบประมาณ 2555 นี้ สทศ.ได้จัดโครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับป.1-ม.6 รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดทดสอบใน 3 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม