โครงการฯ เปิดอบรมการสร้างเกม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม KODU GAME LAB


ประกาศ….โครงการฯ เปิดอบรมการสร้างเกม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม KODU GAME LAB จำนวน2 รุ่น

– รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม2555
– รุ่นที่2 วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม2555

รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 150 ท่าน
สถานที่อบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 38 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

ลงทะเบียน โดยการส่งรายละเอียดมาที่ :rewadee@pil.in.th
– ชื่อ-นามสกุล
– ที่อยู่ (โรงเรียน)
– อีเมล์
– เบอร์โทรฯ มือถือ

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ของตนเอง เพิ่อประกอบการอบรม
2. โครงการฯ ได้จัดเตรียมเฉพาะอาหารว่าง ไว้สำหรับผู้เข้าอบรมฯ
3. รายละเอียด กำหนดการ รวมถึงแผนที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้พร้อมการตอบรับ ภายหลังที่ทุกท่านส่งข้อมูลลงทะเบียนแล้ว

ข้อมูลจาก : Thailand Partners in Learning