สำนักเทคโนโลยีรับสมัครผู้เข้าอบรมโปรแกรม OBECLMS


สำนักเทคโนโลยีรับสมัครผู้เข้าอบรมโปรแกรม OBECLMS เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์และและสารสนเทศของโรงเรียน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดตามใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 รายละเอียด

รายละเอียด คลิก