สพฐ.ไม่เลื่อนปฏิทินการศึกษาตามอาเซียน


ระบุแม้จะเกิดช่วงว่าง 3-4 เดือนก่อนเปิดเทอมใหม่มหา’ลัยเดือน ส.ค. แต่มหา’ลัยจะใช้เป็นโอกาสจัดกิจกรรมอบรมคุณภาพ ทักษะแก่นักศึกษาใหม่ก่อนเรียนจริง

วันที่ 29 ก.พ.55 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน ที่กำหนดเปิดภาคเรียนพร้อมกันช่วงเดือน ส.ค.ซึ่งขณะนี้ทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ต่างเห็นตรงกันที่จะเริ่มปรับปฏิทินการศึกษาตามอาเซียนทุกหลักสูตรภายในปี 2557 ว่า ตนได้หารือกับตัวแทนฝ่ายสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ซึ่งได้รับข้อเสนอว่าในส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่จำเป็นต้องปรับเลื่อนปฏิทินการศึกษาตามสถาบันอุดมศึกษา 

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพราะช่วงเวลาที่การศึกษาขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียนช่วงเดือน มี.ค. ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาจะขยับเปิดภาคเรียนตามอาเซียน ช่วงเดือน ส.ค.นั้น จะทำให้เกิดช่วงว่างระหว่างกันประมาณ 3-4 เดือนก่อนสถาบันอุดมศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1 โดยช่วงเวลาที่ว่างนั้น สถาบันอุดมศึกษาขอจัดกิจกรรมอบรมคุณภาพ ทักษะต่างๆ แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนจริง ซึ่งตนก็นำข้อเสนอนี้ไปหารือกับนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ แล้ว โดยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าในส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่เลื่อนปฏิทินการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กำหนดปฏิทินการศึกษาตามเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศเลื่อนปฏิทินการศึกษาตามอาเซียน มีดังนี้ กลุ่มมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยเตรียมปรับปฏิทินการเปิดภาคเรียนไปอยู่ในช่วงกลางเดือน ส.ค.ถึง ก.ย.ทุกหลักสูตรในปี พ.ศ.2557

ที่มา : ครูบ้านนอก.คอม