“อี-เทรนนิ่ง” ยกระดับครู


นายสุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) และคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะครุศาสตร์ มรภ.มหาสาร คาม จัดทำหลักสูตร E-Training ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบกว่า 4 แสนคน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสร็จแล้ว โดยหลักสูตรดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในเว็บไซต์ http://www.utqonline.in.th  มี 75 หลักสูตร แบ่งเป็นวิชาบังคับ และวิชาเลือกเรียนตามสายงานที่สอน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้ครูมีความรู้ มีทักษะ และคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและทันสมัย มีนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย 

“การอบรมและพัฒนาครูสามารถเพิ่มศักยภาพหรือสมรรถนะในการเรียนการสอนของครูมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของตัวครูเองด้วย ว่าสนใจการเข้าเรียนอย่างตรงเวลาหรือไม่ แม้ระบบอี-เทรนนิ่งจะเรียนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แต่จะมีการประเมินความรู้ที่ครูได้รับควบคู่กันไปด้วย ซึ่งสะท้อนไปถึงคุณภาพนักเรียนด้วย การจัดทำหลักสูตรครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับครูที่ลงทุนถูกมาก ใช้งบประมาณ 22 ล้านบาท เมื่อหารจำนวนครูกว่า 4 แสนคน ตกอยู่คนละ 50 บาทเท่านั้น จึงอยากฝากให้ครูสนใจเข้ารับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง เพื่อคุณภาพการเรียนของเด็กไทย” นายสุรวาทกล่าว

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม