“สทศ.” รับข้อสอบ “โอเน็ต” ถามแรงไปเรื่องเพศ-พร้อมนำข้อวิจารณ์ไปปรับปรุง


เมื่อข้อสอบ O-NET ถามว่า ในค่านิยมที่ดีจะปฏิบัติตนอย่างไรหากเกิดอารมณ์ทางเพศ?

สทศ.แถลงชี้แจงข้อสอบ O-NET ชั้น ม.6 ออกตามหลักสูตร แม้คำถามเรื่องเพศและตัวเลือกคำตอบอาจดูรุนแรงไม่เหมาะสมจนสังคมรับไม่ได้ แต่ สทศ.ไม่ได้ตั้งใจ รับจะไปปรับปรุงออกข้อสอบปีหน้า

ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เมื่อวันที่ 23 ก.พ.55 นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. และนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. แถลงข่าวชี้แจงการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา2554 ที่จัดสอบวันที่ 18-19 ก.พ.55 ที่ผ่านมา 

โดยนายสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่ามีนักเรียนชั้น ม.6 ได้นำตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปีล่าสุดโพสต์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย โดยระบุว่าข้อสอบหลายข้อไม่เหมาะสม อาทิ วิชาสุขศึกษา ที่ถามว่า หากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาต้องทำอย่างไร โดยมีคำตอบให้เลือก 4 ข้อ คือ ก.ชวนเพื่อนไปเตะบอล ข.ปรึกษาครอบครัว ค.ไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศ และ ง.ชวนเพื่อนสนิทไปดูหนัง ขอชี้แจงว่าข้อสอบดังกล่าวออกตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของผู้เรียนจบช่วงชั้นที่ 4 (ม.6)

ผอ.สทศ. กล่าวอีกว่า เพราะหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดจุดเน้น อาทิ การแสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ การดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตที่มีความสุข เป็นต้น นอกจากนี้ตนได้เรียกผู้ออกข้อสอบวิชาสุขศึกษา มาชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่า เนื้อหาข้อสอบเป็นไปตามหลักสูตรที่ สทศ.เคยประกาศลงเว็ปไซต์ สทศ.แล้วตั้งแต่ก่อนจัดสอบ ซึ่งเนื้อหาเป็นการวัดความจำเนื้อหาที่อยู่ในตำรา แต่ทั้งนี้ ตนคิดว่าข้อสอบ ที่ตกเป็นกระแสข่าว เพราะว่าคนในสังคมอาจมองว่าไม่เหมาะสม ซึ่ง สทศ.ก็ยอมรับว่าข้อความที่ไปเขียนเป็นโจทย์นั้นอาจรุนแรงเกินไป แต่ สทศ.ก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ของ สทศ.รวบรวมความเห็นของเด็กในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับรูปแบบการออกข้อสอบในปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ข้อสอบ O-NET ที่นักเรียนไปโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ มีเนื้อหาไม่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมด เพราะอย่างโจทย์ข้างต้นจริงๆ แล้ว ถามว่า ในค่านิยมที่ดีจะปฏิบัติตนอย่างไรหากเกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งก็อยู่ในหลักสูตรวิชาสุขศึกษา ในสาระที่ 2 เรื่องชีวิตและครอบครัว ในมาตรฐานเรื่องค่านิยมที่ดีเรื่องเพศ และเข้าใจธรรมชาติของการเกิดอารมณ์ทางเพศ โดยใจความเนื้อหาได้เขียนวิธีแก้ผู้ที่เกิดอารมณ์ดังกล่าว ให้แสดงการปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ฉะนั้นคำตอบที่ถูกจะเป็นข้อ ก.ชวนเพื่อนไปเตะบอล ซึ่งเป็นการให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ แทนการท่องจำตรงตามวัตถุประสงค์การออกข้อสอบของ สทศ.

นายสัมพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังมีโจทย์ที่ถามว่า ข้อใดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่เรียกว่า “ลักเพศ” โดยมีคำตอบให้เลือก 5 ข้อ คือ ก.การมีความสุขทางเพศกับการสะสมชุดชั้นในเพศตรงข้าม ข.การมีความสุขทางเพศกับการสวมชุดของเพศตรงข้าม ค.การมีความสุขทางเพศกับการแอบมองตามห้องน้ำ ง.การมีความสุขทางเพศกับเพศเดียวกัน จ.การมีความสุขทางเพศกับการอวดอวัยวะเพศ ซึ่งคำตอบที่ถูกคือข้อ ข. ซึ่งมีอยู่ในหลักสูตรเช่นเดียวกัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสมหวัง กล่าวว่า การออกสอบเป็นการวัดความรู้ความจำพื้นฐานซึ่งตรงตามหลักสูตรพื้นฐานชัดเจน แต่อาจจะมีการใช้ถ้อยคำที่ทำให้คนอ่านรู้สึกว่าไม่สุภาพ ขณะที่ในบางข้ออาจจะถามตรงๆ แต่บางข้อก็มีการถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดถึงเหตุและผลก่อนจะตอบ ซึ่งการฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์เป็นแนวทางที่ รมว.ศึกษาธิการ และ สทศ.ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม สทศ.จะประกาศผลสอบ O-NETชั้น ม.6 ในวันที่ 10 เม.ย.55 ส่วนการสอบ O-NET ชั้น ป.6 จะสอบวันที่ 27 ก.พ.55 การสอบ O-NETชั้น ม.3 สอบวันที่ 28-29 ก.พ.55 และประกาศผลพร้อมกันวันที่ 28 เม.ย.55

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม