Google เปิดโอกาสให้คนไทยร่วมงาน มุ่งสู่การเป็นกูรูด้านผลิตภัณฑ์


โอกาสดีมาถึงแล้ว ที่คุณจะได้เป็นตัวแทนของ Google กับโครงการ “Google Student Ambassador”

หากคุณเป็นคนที่ตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความกระตือรือร้นในผลิตภัณฑ์ของ Google และมีแรงจูงใจที่จะนำเทคโนโลยีไปแนะนำให้กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยของคุณแล้ว ละก็ คุณคือผู้ที่เหมาะสมกับ “Google Student Ambassadors”

โครงการ “Google Student Ambassadors” คือโอกาสที่ดีสำหรับคุณ ที่จะได้เป็นตัวแทนของ Google ในการนำเทคโนโลยีไปแนะนำหรือประยุกต์ใช้กับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยของคุณ

โดยหน้าที่ของ Google Student Ambassadors คือ

 • ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานกูเกิลโดยตรง (Googler)
 • ช่วย Google ในการทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยของคุณ
 • แนะนำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ที่ Google สามารถเข้าร่วมและให้ความช่วยเหลือได้
 • ช่วย Google ในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
 • ช่วยในการติดต่อประสานงานระหว่าง Google กับมหาวิทยาลัย
 • ช่วยกระจายและประชาสัมพันธ์โครงการ, การประกวด, การแข่งขัน การฝึกงานหรือทุนต่างๆที่ทาง Google จัดขึ้น
 • ช่วยในการทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • ช่วยส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และการเปิดตัวบริการใหม่ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลากรในสถานศึกษา
 • เป็นกูรูทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ประจำมหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Google Student Ambassadors

 • ได้รับเงินตอบแทนรายเดือนจาก Google
 • ได้ทดลองใช้ฟีเจอร์, ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ จาก Google ก่อนใคร
 • ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงาน Google
 • ได้พัฒนาบุคคลิกภาพในการเป็นผู้นำและการสื่อสาร
 • ได้รับการพิจารณาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย Google รวมถึงการเข้าฝึกงานกับ Google ในประเทศ
 • ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Google Ambassadors ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 • ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายจาก Google

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
 • มีความชื่นชอบในเทคโนโลยีของ Google
 • มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

 • 1 ปีการศึกษา (2555)

เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2555 และจะประกาศผลหลังจากปิดรับสมัคร 10 สัปดาห์ โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “Google Student Ambassadors” ได้ที่นี่

ที่มา :  ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์

Advertisements