อุปกรณ์เน็ตพกพาล้นตลาด แซงหน้าประชากรโลกปีนี้


ยักษ์ใหญ่อุปกรณ์เครือข่ายซิสโก้ (Cisco) เปิดเผยงานวิจัยแนวโน้มการใช้งานเครือข่ายข้อมูลบนอุปกรณ์พกพาทั่วโลกชิ้นล่าสุด พบปี 2011 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเติบโตมากขึ้น 133% คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าปีก่อนหน้า 2.3 เท่าตัว เบ็ดเสร็จคิดเป็นปริมาณข้อมูลมากกว่าข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตช่วงปี 2000 ถึง 8 เท่า คาดปลายปีนี้จำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพกพาจะมีจำนวนมากกว่าประชากรโลก ก่อนจะเพิ่มจำนวนเป็น 1 หมื่นล้านเครื่องในปี 2016 ซิสโก้รวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดไว้ในรายงานชื่อ Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast Update โดยทำการศึกษาและพยากรณ์ปริมาณการใช้งานข้อมูลหรือ Data บนอุปกรณ์พกพาทั่วโลก ผลการศึกษาที่ได้แสดงถึงการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพา บนปัจจัยเสริมคือความต้องการใช้งานข้อมูลและคอนเทนต์ของประชาชน ซึ่งทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตขยายตัวอย่างหยุดไม่อยู่ในขณะนี้
รายงานระบุว่า ยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือทราฟิกบนอุปกรณ์พกพาปี 2011 ที่ผ่านมามีสัดส่วนเติบโต 133% สูงกว่าตัวเลขที่ซิสโก้เคยประเมินไว้ที่ 131% โดยปริมาณข้อมูลที่ถูกเรียกใช้บนอุปกรณ์พกพาตลอดปีนั้นมีจำนวน 597 เพตาไบต์ (1 เพตาไบต์มีขนาดประมาณ 1 ล้านกิกะไบต์) ซึ่งมากกว่าปริมาณข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตช่วงปี 2000 หรือ 11 ปีที่แล้วซึ่งมีอยู่เพียง 75 เพตาไบต์เท่านั้น เมื่อหารแล้วจะพบว่าปริมาณข้อมูลบนอุปกรณ์พกพานั้นสูงกว่าถึง 8 เท่าตัว

สำหรับการพยากรณ์ว่าปีนี้ (2012) จำนวนอุปกรณ์พกพาทั่วโลกจะสูงกว่าจำนวนประชากรโลกซึ่งมีจำนวนราว 7 พันล้านคน รายงานของซิสโก้ชี้ว่าอีก 4 ปีข้างหน้า อุปกรณ์พกพาทั่วโลกจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านเครื่อง ทำให้สัดส่วนอุปกรณ์พกพาต่อประชากรจะคิดเป็น 1.4 เครื่องต่อประชากร 1 คน (โดยคาดว่าในปีนั้นประชากรโลกจะมีจำนวนราว 7.3 พันล้านคน)

***วิดีโอคนดูมาก

ซิสโก้ระบุว่าปี 2011 เป็นปีแรกที่ชาวออนไลน์ดูวิดีโอบนอุปกรณ์พกพาเป็นส่วนใหญ่ โดยการเรียกชมวิดีโอนั้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 52% ของทราฟิกการใช้งานข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงความต้องการเครือข่ายที่มีคุณภาพมากขึ้น คาดว่าสัดส่วนทราฟิกการเรียกชมวิดีโอบนอุปกรณ์พกพาจะทะลุ 70% ในอีก 4 ปีนับจากนี้ (2016)

การสำรวจยังพบว่าอุปกรณ์พกพาล้ำสมัยที่สามารถทำงานด้วยความเร็วกว่าและเหนือกว่านั้นมีผลโดยตรงต่อปริมาณการใช้งานข้อมูลบนเครือข่าย เนื่องจากสมาร์ทโฟน 4G ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 0.2% ในตลาดขณะนี้ กลับเป็นเครื่องที่เรียกใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 6% ของทราฟิกรวม จุดนี้ซิสโก้ประเมินว่าอีก 4 ปีสมาร์ทโฟน 4G จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 6% ของตลาดโลก แต่จะกินสัดส่วนปริมาณทราฟฟิกถึง 36% ซึ่งมากกว่าปริมาณทราฟิกของเครื่องธรรมดา (ไม่ใช่ 4G) ถึง 9 เท่า

ซิสโก้พบว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้สามารถเลือกติดตั้งแอปพลิเคชันได้เองนั้นยังถูกใช้งานในส่วนน้อยของตลาดโลก โดยครองส่วนแบ่งตลาดเพียง 12% แต่กลับสร้างปริมาณทราฟิกถึง 82% ของทราฟิกรวม

จุดนี้ซิสโก้พบว่า ปริมาณการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในสมาร์ทโฟนเฉลี่ยปี 2011 นั้นเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว จาก 55 เมกะไบต์ในปี 2010 มาเป็น 150 เมกะไบต์ในปี 2011 (ต่อเดือน) สำหรับปีนี้ คาดว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนกว่า 100 ล้านรายจะใช้งานข้อมูลมากกว่า 1 กิกะไบต์ต่อเดือน ก่อนจะเพิ่มเป็น 2.6 กิกะไบต์ต่อเดือนในปี 2016 ซึ่งเป็นปีที่ปริมาณทราฟิกบนสมาร์ทโฟนโลกทะลุ 10 เอ็กซาไบต์ (1 เอ็กซาไบต์ใกล้เคียงกับ 1 พันล้านกิกะไบต์)

***คนแอนดรอยด์ใช้เน็ตมากกว่า

หนึ่งในข้อมูลน่าสนใจจากซิสโก้คือ ปริมาณทราฟิกจากอุปกรณ์พกพาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) นั้นสูงกว่าอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ของแอปเปิล โดยพบว่าจำนวนอุปกรณ์แอนดรอยด์ในตลาดที่มากกว่าทำให้สัดส่วนทราฟิกในอุปกรณ์แอนดรอยด์สูงกว่าไอโอเอสของแอปเปิลถึง 29% เมื่อเทียบปริมาณใช้งานต่อเดือนต่อการเชื่อมต่อ

สำหรับตลาดฟีเจอร์โฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้เอง ซิสโก้พบว่าโทรศัพท์มือถือกลุ่มนี้คิดเป็น 88% ของโทรศัพท์มือถือรวมทั่วโลก อัตราการใช้งานข้อมูลเฉลี่ยบนโทรศัพท์มือถือกลุ่มนี้คือ 4.3 เมกะไบต์ เพิ่มจาก 1.9 เมกะไบต์ในปี 2010

นอกจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตคืออุปกรณ์พกพาสำคัญที่ชาวไอทีเลือกใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ การสำรวจของซิสโก้พบว่าจำนวนแท็บเล็ตในตลาดช่วงปีนี้คือ 34 ล้านเครื่อง มากกว่าปี 2010 ที่ผ่านมาถึง 3 เท่าตัว โดยทราฟิกบนแท็บเล็ตนั้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าทราฟิกเฉลี่ยบนสมาร์ทโฟนถึง 3.4 เท่าตัว สถิติล่าสุดคือปริมาณทราฟิกของแท็บเล็ตอยู่ที่ 517 เมกะไบต์ต่อเดือน ขณะที่สมาร์ทโฟนมี 150 เมกะไบต์ต่อเดือน

ซิสโก้เชื่อว่าปี 2016 ทราฟิกจากแท็บเล็ตจะครองสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 10% ของทราฟิกรวม

ที่มา : BCOMS.NET