จ่ายโอที “ครู” สอนเกิน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์


ปลัด ศธ.จี้ก้น 4 หน่วยงานสรุปยอดครูเป็นหนี้ จำนวนกี่คน มูลค่าหนี้สูงเท่าไร และจากที่ใดบ้าง ก่อนจีบ”ออมสิน”ปล่อยกู้ดอกต่ำช่วยปลดหนี้ครู

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.55 น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมเรื่องสวัสดิการและการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ในภาพรวมการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู มีหน่วยงานที่ดำเนินการ 4 หน่วยงาน คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)สหกรณ์ออมทรัพย์ ศธ.และสำนักงานคุรุสภา แต่พบว่าจากรายงานจากทั้ง 4 หน่วยงาน ข้อมูลยังไม่ตรงกัน โดยล่าสุดพบว่าครูมีหนี้สิน 1.1 ล้านคน เป็นวงเงินหนี้ 8 แสนล้านบาท แต่ตัวเลขก็ยังไม่ชัดเจน จึงมีมติให้มีการทำฐานข้อมูลครูของ ศธ.ว่ามีครูเป็นหนี้อยู่เท่าใด เป็นหนี้อยู่ที่ไหนและเป็นวงเงินเท่าไร

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันได้มีการพูดถึงการเพิ่มรายได้ของครู โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ไปพิจารณาว่าจะหาทางเพิ่มรายได้ให้ครูได้อย่างไร แต่ทั้งนี้ ก.ค.ศ.ได้เสนอว่าขณะนี้กำลังทำเกณฑ์ในเรื่องการเพิ่มรายได้ของครู เช่น กรณีที่ครูสอนเกินเกณฑ์ สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ควรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร หรือ ค่าตอบแทนของครูที่สอนหลายชั้นเรียน เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ รมว.ศึกษาธิการ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี หากสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครูได้ พร้อมกันนี้ ยังจะพิจารณาหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาช่วยเหลือครู โดยจะเชิญธนาคารออมสิน มาหารืออีกครั้ง

ที่มา :  ครูบ้านนอก

Advertisements