เลขาฯกพฐ.ลั่นย้ายครูกลับถิ่นดู 3 เกณฑ์ – ขู่เรียกใต้โต๊ะเจอดี


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยความคืบหน้าโครงการครูคืนถิ่น ในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังอยู่ในช่วงของการประมวลคำร้องขอย้ายจากครูกว่า 20,000 คนทั่วทุกภูมิภาค ว่ามีอัตราการย้ายไปที่ไหนบ้าง พื้นที่ใดมีความหนาแน่นมาก

ซึ่งจะเป็นการประเมินในภาพรวม จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์โดยจะพิจารณาการย้ายจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระยะเวลาการทำงาน หรือระยะเวลาที่ต้องห่างจากภูมิลำเนาเดิมของตนหรือบุคคลในครอบครัว ,คุณสมบัติวิชาเอกของครูนั้นๆ และเหตุผลความจำเป็นในการย้าย

ทั้งนี้หากจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องย้ายอย่างเร่งด่วน จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า จะต้องมีการย้ายมากกว่าที่เคยมีคือร้อยละ19 จากการขอย้ายทั้งหมด แต่ครั้งนี้เป็นการย้ายตามโครงการซึ่งเป็นนโยบายจากกระทรวง จึงจะพยายามให้มีอัตราการย้ายสำเร็จมากขึ้น อย่างน้อยให้ถึงร้อยละ 50 ของการขอย้ายทั้งหมด 

พร้อมระบุว่า การพิจารณาในครั้งนี้จะใช้ดุลยพินิจให้มากที่สุดเพื่อให้โปร่งใสที่สุด และไม่ให้มีการเรียกรับเงินใดๆ ทั้งสิ้น ทางสพฐ. จะเปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในการเรียกรับเงินหรือการทุจริตต่างๆ ได้ ทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการเปิดเผยในภายหลังต่อไป

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม