เผยสเปกแท็บเล็ตแจกป.1ฮาร์ดดิสก์16กิ๊กฯซีพียูอูอัลคอร์1กิ๊กฯแรม512เมกะไบต์


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยรายละเอียดครุภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต สำหรับแจกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ One Tablet Pc Per Child โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของระบบ หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วสัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่ต่ำกว่า 1 GHz แบบ Dual Core ขนาดเล็กกว่า 45 nm หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 512 MB จอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว วัดตามเส้นทแยงมุม ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1024*768 Pixel และทนทานต่อรอยขีดข่วน Gorilla Glass มีหน่วยบันทึกข้อมูล Internal Mass Storage ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB ส่วนระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ด้วยสายสัญญาณ Data Sync ชุดหูฟังพร้อม Microphone มีช่องสำหรับใส่สื่อบันทึก Micro SD มีอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบ USB ระบบเชื่อมต่อ Wireless Networking ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g หรือดีกว่าโดยใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz มีระบบมัลติมีเดียแบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง ลำโพง ไมโครโฟน และช่องสำหรับชุดหูฟัง และไมโครโฟน ขนาด 3.5 mm มีระบบเซ็นเซอร์สำหรับการปรับแสงสว่าง การเคลื่อนไหวแกน X,Y,Z ความเร่ง และพิกัด GPS ชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่อง และระบบปรับข้อมูลแบบสัมผัสจอภาพ Glass to Glass Touch Screen แบบ Capacitive Multi Touch สำหรับระบบพลังงาน Power Adapter สามารถใช้กับระบบไฟฟ้ามาตรฐานสำหรับประเทศไทย 220 Volt 50 Hz มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ที่สามารถทำงานได้ปกติต่อเนื่องโดยใช้แบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง มีระบบป้องกันและติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับอนุญาตในโครงการลงบน Flash, Storage จะแสดงภาพโลโก้กระทรวงศึกษาธิการเมื่อเริ่มเปิดเครื่อง ที่หน้าจอ และตัวเครื่องติดฟิล์มกันรอย มีซองบรรจุ เพื่อป้องกันเครื่องทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง และสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับสายตาได้อย่างน้อย 2 ระดับ เป็นระบบปฏิบัติ Android 3.2 (Honeycomb) Linux Kernel 2.6.36 ขึ้นไป และรองรับ Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) Linux Kernel 3.0.1 ได้ ส่วนเงื่อนไขการรับประกันครุภัณฑ์มีดังนี้

1. ผู้ขายต้องรับประกันครุภัณฑ์ ประกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับ พร้อมทั้งต้องให้บริการ ณ สถานที่ตั้ง (On Site Service) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 2.ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เครื่องหนึ่งเครื่องใดเสีย ใช้การไม่ได้ ผู้ขายต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ขายได้รับแจ้ง

3.หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เครื่องหนึ่งเครื่องใด เมื่อใช้งานตามปกติแล้วแบตเตอรี่เกิดระเบิด ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ทั้งหมดที่ขายให้แก่โครงการ และกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู้ขายต้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าอัตราสำหรับข้าราชการ

4.ผู้ขายต้องเข้าไปตรวจสอบ และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เสนอทุก 6 เดือน อย่างน้อยตลอดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

5.ผู้ขายต้องจัดให้มีศูนย์ให้บริการตอบปัญหาการใช้งาน และแจ้งเครื่องมีปัญหา ที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

6.ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดหา จำนวนมากกว่า 1,000 เครื่อง ในคราวเดียวกัน ผู้ขายต้องจัดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำรองให้แก่ผู้ซื้อ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนที่ซื้อในคราวเดียวกัน

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

2 thoughts on “เผยสเปกแท็บเล็ตแจกป.1ฮาร์ดดิสก์16กิ๊กฯซีพียูอูอัลคอร์1กิ๊กฯแรม512เมกะไบต์

ปิดการแสดงความเห็น