ศธ.เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เป็นกลางเดือน ก.พ.55


          ส่วน ม.6 ยังใช้ปฏิทินเดิม 18-19ก.พ. คาด สพฐ.อาจต้องขยับปฏิทินรับนักเรียน ปี 55 ออกไปเพื่อรอผล O-NET ด้วยเช่นกัน ด้าน สทศ.ขยายเวลาชำระเงินสอบ 7 วิชาสามัญจนถึง 22 พ.ย.นี้ “วรวัจน์” จัดทีมช่างอาชีวะบริการซ่อมแซมบ้าน รถยนต์ เครื่องไฟฟ้าฟรี! แจ้งความประสงค์ที่ ว.เทคนิค ใกล้บ้าน

          วันที่ 17 พ.ย.54 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งกระทบในหลายจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้ต้องมีการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ออกไปหลายครั้ง ซึ่งล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 6 ธ.ค.54 และยังส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องหารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และประธานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม เพื่อพิจารณาเลื่อนวันสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนที่ 2

          โดยที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 จากเดิมวันที่ 1 ก.พ.55 เป็นวันที่ 15 ก.พ.55

          ชั้น ม.3 จากเดิมวันที่ 2-3 ก.พ.55 เป็นวันที่ 16-17 ก.พ.55 โดยจะประกาศผลการสอบทั้ง 2 ระดับชั้นในวันที่ 31 มี.ค.55

          ส่วนการสอบ O-NET ในระดับชั้น ม.6 ยังคงให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมคือวันที่ 18-19 ก.พ.55 และประกาศผลสอบในวันที่ 10 เม.ย.55 อย่างไรก็ตาม มติการเลื่อนสอบ O-NET นี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว

          ด้านนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ จะนำมติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แต่หากมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คาดว่าทาง สพฐ.ก็อาจจะต้องขยับปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2555 ออกไป เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำผลการสอบ O-NET ไปใช้ในการเข้าเรียนต่อได้ทัน

          ทั้งนี้ สาเหตุที่ตัดสินใจเลื่อนการสอบO-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ออกไป เพราะเห็นว่าระดับชั้นดังกล่าว ยังมีเนื้อหาคงเหลือที่ต้องเรียนในภาคเรียนที่ 2 อีกจำนวนมาก และเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาทบทวนก่อนเข้าสอบ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการสอบออกไปก่อน ส่วนสาเหตุที่ไม่เลื่อนการสอบในระดับชั้น ม.6 นั้น เนื่องจากกำหนดการสอบอยู่ในช่วงปลายเดือน ก.พ.อยู่แล้ว และคิดว่าโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนได้ครบตามหลักสูตร จึงไม่น่าจะมีปัญหา

          “เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย สทศ.จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครสอบและชำระเงินวิชาสามัญ 7 วิชา ออกไปอีก เป็นวันที่ 17-22 พ.ย.54 เวลา 09.00-23.59 น. และชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 18-23 พ.ย.54 เวลา 09.00-20.00 น.โดยนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส” นายสัมพันธ์ กล่าว

          วันเดียวกันนี้ นายวรวัจน์ ยังเปิดเผยถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่า ว่า ศธ.จะกระจายงบประมาณกลาง ที่ได้รับอนุมัติประมาณ 900 กว่าล้านบาท ไปยังสถานศึกษาทุกสังกัด ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้ว เพื่อฟื้นฟู และซ่อมแซม ให้สามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยเบื้องต้นได้มอบให้ สอศ. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูและซ่อมแซมสถานศึกษา ส่วนหนังสือเรียนที่ชำรุดเสียหายนั้น ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเมื่อสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบฯ แล้ว จะสามารถจัดซื้อหนังสือเรียนทดแทนได้ทันที ขณะที่ชุดนักเรียนที่เสียหาย คาดว่าจะแจกชดเชยให้เด็กอย่างน้อย คนละ 2 ชุด แต่หากเปิดภาคเรียนแล้วและเด็กยังไม่ได้รับชุดนักเรียน ก็จะผ่อนผันให้เด็กสามารถใส่ชุดลำลองไปเรียนก่อนได้

          “ขณะนี้ ศธ.ได้เตรียมช่างไม้ ช่างปูน ช่างทาสี ช่างยนต์ และช่างไฟ ซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อที่จะลงไปซ่อมแซมบ้านเรือน รถยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว ซึ่งใครที่ต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือ สามารถแจ้งมาได้ที่วิทยาลัยเทคนิคของทุกจังหวัด เพื่อที่จะได้มีการจัดส่งนักเรียนลงไปซ่อมแซมต่อไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้การซ่อมแซมดังกล่าวนอกจากนักเรียนอาชีวศึกษาจะได้ทำงานจิตอาสาแล้ว ยังเป็นการให้นักเรียนใช้เวลาของการเรียนไปฝึกปฏิบัติจริงด้วย” นายวรวัจน์ กล่าว

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

1 thought on “ศธ.เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เป็นกลางเดือน ก.พ.55

ปิดการแสดงความเห็น