รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนำร่อง One Tablet PC per Child


เรียน:ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง

          ด้วย สพฐ.จะดำเนินโครงการนำร่อง One Tablet PC per Child  โดยจะรับสมัครโรงเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย:application/pdf icon114855.pdf
ที่มา :  สพฐ.
Advertisements