โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554


สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรับสมัครเว็บไซต์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.obecwebmedia.com

 

ที่มา :  ข่าวประกาศ สทร.