“สุเมธ” จับมือคุรุสภา สานต่อโทรทัศน์ครู สร้างเครือข่าย วงการครู


           “สุเมธ” หวังก้าวต่อไปโทรทัศน์ครู จับมือคุรุสภา รวมพลังสร้างเครือข่ายเปลี่ยนแปลงวงการครูไทย

ที่สยามสมาคม นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(เลขาธิการ กกอ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานการแถลงข่าวก้าวสู่ปีที่ 2 ของโทรทัศน์ครู ว่า ในรอบ 1 ปีที่รายการโทรทัศน์ครู ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ของนวัตกรรมที่จับต้องได้ ทำให้ครูมีตัวอย่างการเป็นครูที่ดี รวมถึงทำให้เกิดสังคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และครูมีการทบทวนการสอนของตัวเองและครูคนอื่น ยอมรับว่า ไม่ได้คาดหวังว่า โครงการโทรทัศน์ครูจะได้รับความสนใจและมีสมาชิกมากถึงกว่า 1 แสนคน ซึ่งนับเป็นจำนวน 1 ใน 6 ส่วนของจำนวนครูประจำการทั่วประเทศ 6 แสนคน มากพอสำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวงการครูไทยได้ ทั้งนี้ ก้าวต่อไปของโทรทัศน์ครูในปี 2555 จะต้องเน้นการพัฒนากระบวนการสื่อสารในเครือข่ายครูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ โดยเสนอให้ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ครู จับมือกับคุรุสภาเพื่อสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพราะคุรุสภาเป็นองค์กรสภาวิชาชีพครู ดังนั้นน่าจะหน้าที่ตรงนี้ได้ดี

“เป้าหมายต่อไปของโทรทัศน์ครู นอกจากสร้างครูของครูที่ดีแล้ว ยังต้องขยายวงกว้างไปถึงการสร้างครูที่เป็นครูมืออาชีพอีกลักษณะหนึ่ง หรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรียกว่า ครูคลังสมอง คือ ต่อไปนี้ผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่างๆ ทั้งนี้ เพราะการศึกษาในทิศทางของ รมว.ศธ.คนใหม่ คือ การสร้างคนที่มีความรู้ มีงานทำ เลี้ยงตัวเองได้ และต้องสร้างคนให้เป็นคนของประเทศชาติ” นายสุเมธ กล่าว

 ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements