โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 3 ล้านบาท


 

แบบฟร์อมเงินกู้ ช.พ.ค. ขยายวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

เก็บข่าวมาจากเว็บไซต์ของ ชมรมผู้แทนสมาชิก
ช.พ.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://www.spkeisan.com/   

สมาชิกรอความชัดเจนอีกครั้ง 9 ก.ย.54 โปรดตรวจสอบข้อมูล กับสำนักงาน
สกสค.จังหวัด ที่ท่านสังกัด อีกครั้งหนึ่งครับ

*********************************************************************************************************************************

ที่มา : ครูบ้านนอก.คอม