เวที “Thailand’s Network Security” จี้นศ.ใส่ใจความปลอดภัยข้อมูล


          ยูนิเน็ต จับมือ เดอะคอมมูนิเคชั่น จัดเวทีกระตุ้นนิสิตใส่ใจระบบความปลอดภัยข้อมูล ให้รวมทีม 3 คน ลุ้นร่วมแข่งขัน ปิดรับสมัคร 14 ต.ค.ศกนี้…

          สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ยูนิเน็ต) ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2011 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรแก่นิสิตนักศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาโดยไม่จำกัดคณะหรือภาควิชา มีความสนใจด้านไอที มุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และจรรยาบรรณ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบัน

          การรับสมัครจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 ต.ค.2554 โดยผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบันมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำกัดคณะหรือภาควิชา จำนวนทีมละ 3 คน ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารการสมัคร อาทิ ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา และหนังสือรับรองจากสถาบันที่สังกัด สำหรับผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tcs.co.th และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาได้ที่ คุณจิรฉัตร สุวรรณชนะ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 127/20,22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

          สำหรับรางวัลการแข่งขัน รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 เงินสด 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 3 เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลสปิริตยอดเยี่ยม 6 รางวัล เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ที่มา :  IT News : ข่าวไอที