ศธ.สร้างศูนย์ครูชายแดนใต้


ขวัญกำลังใจแก่ครูในพื้นที่ นำร่องที่ปัตตานีสร้างเสร็จแล้วสาธารณูปโภคพร้อม รับรองได้ 200 ชีวิต ทยอยจัดสร้างอีกที่ “ยะลา-นราธิวาส” 

          นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่เกิดปัญหาความรุนแรงใน 3จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้ครูเสียชีวิตไปถึง 144 ราย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชดำริ ให้มีการสร้างศูนย์ครูใต้ขึ้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ลักษณะของศูนย์ฯ เป็นหมู่บ้านของครูมีศูนย์พัฒนาบุคลากร อาคารที่พัก ห้องประชุม แปลงเกษตร โดยที่แต่ละแห่งจะมีครูเข้าพักอาศัยได้ประมาณ 200 คน ซึ่งขณะนี้ ศูนย์ครูใต้ที่ จ.ปัตตานี สร้างเสร็จแล้ว แต่พระราชดำริของพระองค์ อยากให้สร้างครบทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้น รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงจัดสร้างศูนย์ครูใต้ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยอนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างศูนย์ครูใต้ที่ อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 160 ล้าน มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ และที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 129 ล้านบาท มีเนื้อที่ 26 ไร่ เพื่อที่จะให้ศูนย์ครูใต้ครบ 3 พื้นที่ 

          “ขณะนี้ศูนย์ครูใต้ที่ยะลาและนราธิวาส กำลังอยู่ในช่วงจัดทำรายการและเตรียมการจัดประมูลให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.54 และจะใช้เวลาดำเนินการจัดสร้างประมาณ 1 ปี คาดว่าศูนย์ครูใต้ จะเปิดเป็นทางการได้ประมาณสิ้นปี 2555 ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ ศูนย์ครูใต้จะมีครูในพื้นที่มาอยู่รวมกันอย่างปลอดภัยมีขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมอาชีพให้กับครูโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย”รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าว

 ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม