กางปฎิทินสอบตรง7วิชา


        รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้กำหนดปฎิทินการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นำคะแนนสอบไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 1-30 ต.ค. 2554 เปิดรับสมัครสอบและให้เลือกจังหวัดที่จะไปสอบ ซึ่งมีสนามสอบที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา วันที่ 1-31 ต.ค. 2554 ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่ 1-31 ต.ค. 2554 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ วันที่ 1 ธ.ค. 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 7-8 ม.ค. 2555 สอบ และ วันที่ 5 ก.พ. 2555 ประกาศผลสอบ

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปฏิทินการสอบ มีดังนี้

 • วันที่ 7 ม.ค. 2555
  • เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบสังคมศึกษา
  • เวลา 11.00 น.– 12.30 น.คณิตศาสตร์
  • เวลา 13.30 น. –15.00 น. สอบฟิสิกส์ และ
  • เวลา 15.50 – 17.00 น. สอบภาษาไทย
 • วันที่ 8 ม.ค.2555
  • เวลา 08.30 น.– 10.00 น. สอบภาษาอังกฤษ
  • เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบเคมี
  • เวลา 13.30 น. – 15.00 น. สอบชีววิทยา

          ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท โดยผู้สมัครสอบต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ จบการศึกษาชั้น ม.6 ขึ้นไป ทั้งนี้ผู้ที่จะสอบต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ก่อนสมัครสอบ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสอบ

 

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม