ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฯ เสนอเพิ่มเขตพื้นที่ ครบทุกจังหวัด


นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งรับฟังแนวทางนโยบายในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้แทนผู้บริหาร รร.มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี และยื่นข้อเสนอวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้มีคณะผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๒๐ คน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอวาระเร่งด่วน คือ

๑) การกระจายอำนาจให้สถานศึกษาสังกัด สพฐ. เป็นนิติบุคคล เต็มรูปแบบ
๒)กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพิ่มจาก ๔๒ เขต เป็น ๗๗
เขตพื้นที่การศึกษา
๓) เสนอขอให้มีการปรับโครงสร้าง ศธ.ใหม่

          รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือที่จะทำงานร่วมกัน โดยจะให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่วางแผนจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การบริหารงานของ ศธ. โดยเฉพาะการดูแลเด็กกลุ่มพิเศษ เด็กที่มีปัญหาในการเรียน ไม่ให้ลาออก ดึงเด็กกลับมาดูแลเสมือนลูกหลานของตัวเอง ทั้งยังขอให้ดูปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กนักเรียน ซึ่งแม้จะมีจำนวนไม่มากก็ตาม ในส่วนของขวัญกำลังใจของครูผู้สอนนั้น ต้องการให้ครูได้มีโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนาของตนเองก่อนที่จะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครู และได้กลับไปพัฒนาจังหวัดของตนเอง

          ทั้งนี้ คณะผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยต่างตอบรับการทำงานของ ศธ. ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ขอโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ถ้าทุกคนตอบใช่ จึงจะก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อให้การบูรณาการการศึกษาก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

 

ที่มา : ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements