ครู8แสนเตรียมเฮได้”แท็บเล็ต”


 

“วรวัจน์” ไฟเขียวครูในระบบได้แจกแท็บเล็ต

      ครูได้แจกแท็บเล็ตด้วย “วรวัจน์” ชี้ ศธ.ต้องจัดให้ครูในระบบต้องมีเพื่อใช้ในการสอนร่วมกับนักเรียน ระบุนำระบบแอนดรอยด์มาใช้ เพราะเป็นระบบเปิดมีร่วมพัฒนามากและราคาไม่แพง ย้ำที่สำคัญขณะนี้คือเร่งวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องประสานกับไอซีทีต่อไป ขณะเดียวกัน พร้อมรับข้อเสนอกลุ่ม ส.ค.ท.ที่อยากให้ดูแลแก้ปัญหาหนี้สินครู และดูแลขวัญกำลังใจ

          เมื่อ เวลา 10.00 น.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตัวแทนสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) 4 ภาค ประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง สมาพันธ์ครูภาคใต้ และชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 คน เดินทางเข้าพบ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญกุล รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งและมอบข้อเสนอทางการศึกษา

         นายอำนาจ สุนทรธรรม ประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู ในฐานะตัวแทน ส.ค.ท.กล่าวว่า อยากให้ รมว.ศธ.เข้ามาดูแลปัญหาหนี้สินครูที่ยังมีปัญหาอยู่ เพราะปัจจุบันครูมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะปัญหาของครูบรรจุใหม่ที่เงินเดือนน้อย นอกจากนี้อยากให้ดูแลเรื่องขวัญกำลังใจครูที่ทุกวันนี้นอกเหนืองานการสอนยังต้องทำงานธุรการด้วยซึ่งเป็นภาระที่หนักมากอยากให้สนับสนุนครู หรือเจ้าที่ทำงานธุรการโดยเฉพาะ รวมทั้งอยากให้ดูเรื่องการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ปัจจุบันยึดหลัก เกณฑ์การกำหนดจำนวนนักเรียนและดำเนินการมา 2 ปีแล้ว ทำให้บางครั้งผู้บริหารที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็กแต่มีความสามารถไม่มีโอกาส โยกย้ายไปอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้ ส่งผลให้การย้ายจึงวนอยู่เพียงในกลุ่มเดิมๆ

         นายวรวัจน์กล่าวภายหลังว่า สำหรับปัญหาหนี้สินครูนั้นตนจะรับมาดูแลแก้ไขให้ โดยจะตั้งคณะทำงานลงไปศึกษาข้อมูลซึ่งภายหลังแถลงนโยบายรัฐบาลเรียบร้อยแล้วจะเร่งดำเนินการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบนโยบายต่อ ส.ค.ท.ด้วยว่า การทำงานของ ศธ.จากนี้เน้นการพัฒนาการศึกษาจะเน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อน จะมีการวางระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงไปสู่โรงเรียน โดยในส่วนนี้ ศธ.ก็จะประสานงานหารือร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ไอซีที) ที่ดูแลเรื่องโครงข่ายด้วย เพราะรัฐบาลในมีโครงการ One Tablet Pc Per Child แจกแท็บเล็ตให้นักเรียน ซึ่งในส่วนของครูเองก็จะต้องมีแท็บเล็ตด้วยเช่นกัน เนื่องจากครูต้องทำการสอนให้กับนักเรียนจำเป็นต้องมีเพื่อใช้เพื่อการสื่อสาร การเรียนการสอนระหว่างกัน

        “แท็บเล็ตถือเป็นอุปกรณ์การศึกษา เพราะฉะนั้น ศธ.ต้องจัดหาให้ครูไม่ใช่ให้ครูซื้อเอง เพราะฉะนั้น ต่อไปครูที่อยู่ในระบบการเรียนการสอนต้องมีแท็บเล็ตด้วย ในส่วนของเทคโนโลยีที่นั้นจะนำระบบแอนดรอยด์ (Android) มาใช้เพราะเป็นระบบเปิดที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตได้มาก ราคาจึงไม่แพงมากและต้นทุนจะถูกลงเรื่อยๆ ต่างจากไอแพด (iPad) ที่เป็นระบบปิด แม้ปัจจุบันจะครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง 90% แต่หากดูระบบของเทคโนโลยีทั้งแอนดรอยด์ และไอแพด มีความแตกต่างกันไม่มาก” นายวรวัจน์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเรื่องปลายทาง แต่ที่สำคัญคือการวางระบบโครงข่ายที่จะเชื่อมต่อกันหากไม่มีโครงข่ายมีอุปกรณ์ ไปก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นจะเร่งดำเนินการเรื่องโครงข่าย และเนื้อหาสาระเป็นสำคัญ

 

ที่มา :   ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements