แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ รอบ 2 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ


เรียน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

1 thought on “แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ รอบ 2 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ปิดการแสดงความเห็น