อาชีวะเสนอรมว.ศึกษาฯประกอบแท็บเล็ตเครื่องละ200บาท อ้างมีศักยภาพ


         

วันที่15ส.ค. น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำเสนอต่อนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมองค์กรหลัก หลังอาชีวศึกษามีศักยภาพในการประกอบเครื่องกระดานคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ทั้งนี้หากมีการจัดซื้อส่วนประกอบภายใน แล้วให้อาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบให้จะมีค่าใช้จ่ายเครื่องละ 200 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมดูแลรักษาเครื่องละ 100 บาทต่อปี ขณะเดียวกัน สอศ.มีความมั่นใจในศักยภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ที่ในปัจจุบันก็รับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนอยู่แล้ว

          อย่างไรก็ตาม สกอ.ยังมีการหารือต่อไปว่า นอกเหนือไปจากการประกอบแท็บเล็ตแล้ว สอศ.ยังสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน และให้ความรู้เพื่อประชาชนผ่านทางแท็บเล็ต สื่อใหม่อื่นๆ รวมถึงการเสนอขอเป็นหน่วยงานหลักในการทำแผนการผลิตพัฒนากำลังคนสายอาชีพทั้งระบบในอนาคตอีกด้วย

 

ที่มา  :  ครูบ้านนอก

Advertisements