สพฐ.อบรมครูรองรับนโยบายแจก “แท็บเล็ต”


          สพฐ.เตรียมจัดอบรมครูรองรับนโยบายแจก Tablet พร้อมจัดทำ E-Content ย้ำ นร.ไม่ใช้สามารถใช้ Tablet เข้าอินเทอร์เน็ตได้อย่างเสรี

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.เตรียมจัดอบรมครูระดับประถมศึกษาตอนต้นให้รู้จักการใช้แท็บเล็ตประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเพื่อเป็นการเตรียมตัวรองรับนโยบาย One Tablet Per Child ของรัฐบาลที่จะมีการแจก Tablet ประจำตัวนักเรียน โดยเริ่มทยอยแจกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างมอบให้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สพร.) ไปจัดทำคู่มือในการพัฒนาครู เพื่อแจกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้อบรมครูในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเนื้อหาต่างๆ ในรูปของ E-Content ไว้รองรับการใช้งาน Tablet ด้วย แต่จะไม่ใช่การนำหนังสือเรียนไปแปลงเป็นสื่อในอินเทอร์เนต แต่ สพฐ.จะสร้างหน่วยการเรียนรู้วิชาต่างๆ ชึ้นมาใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนบน Tablet หรือคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านมา สพฐ.ได้พัฒนาไปแล้วประมาณ 2,550 เรื่องในระดับ ป.1 ถึง ม.6

          นายชินภัทรกล่าวต่อว่า ส่วนที่มีการวิจารณ์การนำ Tablet มาให้นักเรียนระดับ ป.1 ใช้จะมีความเหมาสมหรือไม่นั้น สพฐ.ได้ลองให้นักเรียนชั้น ป.1 ถึงป.3 ลองใช้ซอฟแวร์ประกอบการเรียนการสอนที่ใส่ไว้ในเครื่อง Tablet โดยเชื่อมโยงไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน คำนวณ ปรากฎว่า Tablet มีข้อดีสามารถนำตัวหนังสือ ภาพ มาทำเป็นสื่อแอนิเมชันได้ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ และเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

          อย่างไรก็ตาม สพฐ.มีแผนกำชับให้ครูผู้สอน พยายามมีแบบฝึกเสริมพิเศษให้เด็กได้หัดเขียน คัดรายชื่อ และสนทนา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กขาดการฝึกฝนทักษะเหล่านี้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนไปใช้เครื่อง Tablet แทนหนังสือเรียน

          “นักเรียนจะไม่สามารถใช้ Tablet เข้าอินเทอร์เน็ตได้อย่างเสรีอย่างที่หลายฝ่ายเป็นกังวลว่านักเรียนจะแอบเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ในระดับโรงเรียนจะมีเครือข่ายอินทราเน็ตอยู่ ซึ่งจะดาวน์โหลดเนื้อหาต่าง ๆ ไปเก็บไว้ใน server ของ โรงเรียน แล้วให้นักเรียนเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินทราเน็ตของโรงเรียนแทน ไม่ได้ให้เด็กเชื่อมต่ออินเทอร์เนตโดยตรง” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements