ไมโครซอฟท์เดินหน้า ‘ชุมชนดอทเน็ต’ ขยายออนไลน์สู่ 20 หมู่บ้าน


 

ไมโครซอฟท์ สานต่อโครงการชุมชนดอทเน็ต ความร่วมมือกับสมาคมพีดีเอ สร้างการเรียนรู้ไอที เสริมศักยภาพเยาวชน-ชาวบ้าน หวังใช้ความรู้เพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ…

          นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือพีดีเอ รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 370 เครื่อง จากธนาคารศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการชุมชนดอทเน็ต ณ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ชาวบ้านจาก 20 หมู่บ้านในจ.นครราชสีมาและบุรีรัมย์ ได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ไอทีและเสริมศักยภาพชุมชน รวมถึงสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้

          สำหรับโครงการชุมชนดอทเน็ต เป็นหนึ่งในโครงการของไมโครซอฟท์ที่สานต่อพันธกิจส่งเสริมการนำไอทีเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ภายใต้แนวทางของไมโครซอฟท์ที่ต้องการส่งเสริมและฝึกอบรมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การใช้งานไอทีและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยายอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้ชุมชน ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์ ยังร่วมกับ พีดีเอ ดำเนินการโครงการชุมชนดอทเน็ตร่วมกับชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น โดยมี พีดีเอ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือและให้คำแนะนำชาวบ้านในการเพิ่มช่องทางขายและนำสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดออนไลน์

          นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ กล่าวว่า จากแนวคิดที่ตรงกันของไมโครซอฟท์ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา และสมาคมฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญไปสู่ชุมชน นำความรู้ไปพัฒนาชุมชนในระยะยาวและยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษาของเยาวชน และการประกอบอาชีพของชาวบ้าน จึงเกิดความร่วมมือเป็นเวลานาน รวมถึงโครงการชุมชนดอทเน็ตซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านนำระบบไอทีเข้าไปขยายตลาดจำหน่ายสินค้าในชุมชนผ่านเว็บไซต์ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชนแล้วกว่า 17 แห่ง จากทั้งหมด 20 แห่ง ใน 20 หมู่บ้าน ผ่านการดำเนินงานของโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน หรือ The Village Development Partnership (VDP) ภายใต้โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาที่มีการทำงานร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านทั้ง 20 แห่งอย่างใกล้ชิด ส่วนอีก 3 แห่ง คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยในเร็วๆ นี้

 

ที่มา :  IT News : ข่าวไอที

Advertisements