สช.เพิ่มสวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรถึง ป.ตรี


ช่วยครอบครัวครูเอกชน 1.7แสนคน สร้างขวัญกำลังใจในการสอนต่อไป

          เมื่อวันที่ 8 ส.ค.54 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการในปรับการเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของครูโรงเรียนเอกชน ให้เบิกค่าเล่าเรียนได้ถึงระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จากเดิมที่กำหนดให้ครูโรงเรียนเอกชน เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้สูงสุดในระดับอนุปริญญา ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูฯ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปจัดทำรายละเอียดจำนวนของครูโรงเรียนเอกชน ทั้งหมด 1.7 แสนคน ว่ามีบุตรที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะเข้าเรียนจำนวนกี่คน เพื่อจะได้กำหนดงบประมาณของกองทุน ที่จะนำมาใช้เป็นสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนดังกล่าว

         เลขาธิการ กช.กล่าวต่อไปว่า สำหรับจำนวนเพดานที่จะเบิกค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีได้นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะระบุไว้ว่าส่วนไหนที่สามารถนำไปเบิกเป็นค่าเล่่าเรียนบุตรได้ โดยการเบิกค่าเล่าเรียนส่วนนี้ จะเป็นลักษณะเดียวกับการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในส่วนของครูโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันสามารถเบิกค่าเล่่าเรียนบุตรได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล และสามารถใช้สิทธิกับบุตรได้จำนวน 3 คน เท่านั้น ทั้งนี้ในจำนวนบุตรที่จะให้ใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้นั้น ยังกำหนดไว้จำนวน 3 คนตามเดิม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ฯ ครั้งต่อไป สช.จะนำข้อมูลเสนอให้ที่ประชุม จากนั้นจะได้ดำเนินการประกาศแจ้งให้ใช้สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ ในส่วนนี้ต่อไป

          “การปรับการเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรครู โรงเรียนเอกชนครั้งนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้ครูโรงเรียนเอกชน ทำงานอยู่กับโรงเรียนมากขึ้น จะได้ไม่ต้องลาออกไปสอบบรรจุเป็นครูในโรงเรียนรัฐ เพราะปัจจุบันการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจะมีเฉพาะครูในโรงเรียนรัฐ ”

         เลขาธิการ กช.กล่าวและว่า เชื่อว่าการเพิ่มสวัสดิการส่วนนี้ รวมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท ของรัฐบาลใหม่จะทำให้ครูเอกชน มีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

 

ที่มา : ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements