เปิดปฎิทินคัดเลือกครูพันธุ์ใหม่ 54


สกอ.รับนักศึกษาปี 4 จำนวน 1,000 คน รีบคลิกรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.mua.go.th

          รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้กำหนดปฎิทินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 กรณีรับนิสิตนักศึกษาครู ที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีทุนจำนวน 1,000 คน แบ่งเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 900 คน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) จำนวน 100 คน

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครวันที่ 8-10 ส.ค.54 สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุน กำลังศึกษาอยู่ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ฯ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 ส.ค. สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนกำลังศึกษาอยู่ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ฯ และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 ก.ย. ทางเว็บไซต์ สกอ. www.mua.go.th

          รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนความคืบหน้าการบรรจุ นิสิต นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปี 2552 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 901 คน นั้น สพฐ.กำลังดำเนินการโดยให้รายงานตัววันที่ 8-9 ส.ค.54 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือก สัมภาษณ์ภายใน 10-11 ส.ค. สถานศึกษาสั่งบรรจุแต่งตั้งภายในวันที่ 15 ส.ค. และส่งคำสั่งบรรจุให้ สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ภายในวันที่ 26 ส.ค. โดยสามารถดูรายละเอียดการบรรจุุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 ได้ที่ http://personel.obec.go.th

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements

2 thoughts on “เปิดปฎิทินคัดเลือกครูพันธุ์ใหม่ 54

ปิดการแสดงความเห็น