หุ่นยนต์อัฉริยะ”คิด-เรียนรู้ และทำได้เอง”


          มาติดตามข่าวเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่า Hasegawa Group จากสถาบันเทคโนโลยีโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นกำลังพัฒนา SOINN (Self-Organizing Incremental Neuron Network) หุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถคิด เรียนรู้ และลงมือทำได้เอง โดยใช้ความฉลาดเทียม หรือที่เรียกว่า Artificial Intelligence (AI)

         โดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Self-Replicating Neural Network (การเพิ่มเครือข่ายเส้นประสาทด้วยการทำซ้ำได้เอง เพื่อให้สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ทำหลายๆ ครั้งจนกลายเป็นประสบการณ์ในการหาคำตอบที่ดีที่สุด) ผลลัพธ์ทำให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ สามารถคิดได้แบบมนุษย์ เมื่อเวลาที่มันกำลังลงมือทำงานบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยมันสามารถเรียนรู้จากการเดา และตัดสินใจบนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตที่สั่งสมมาจนกลายเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวมัน

          ในการทดลองของทางสถาบัน SOINN จะแก้ปัญหาด้วยการตัดสินใจเองว่าจะต้องทำอย่างไร ตามลำดับขั้นตอนที่ควรจะเป็น โดยหุ่นยนต์จะถูกสั่งให้รินน้ำลงแก้ว แล้วทำให้เย็น ก่อนที่จะนำมาให้คน ซึ่งในการนี้ เจ้าหุ่นยนต์จะต้องตัดสินใจเองว่า ทำอย่างไรถึงจะได้คำตอบที่ต้องการในขณะที่ต้องสนใจสถานการณ์ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมัน (เล่นเอาหุ่นยนต์เครียดไปเลย หรือเปล่าเนี่ย?)

          ทั้งนี้ หากสภาพแวดล้อมรอบตัวมันเปลี่ยนไป หุ่นยนต์ก็อาจจะไม่สามารถแอคชั่นได้ (สับสน หรืองงเล็กน้อย ต้องคิด แล้วหาวิธีทำใหม่) ซึ่งในการสาธิต หุ่นยนต์จะรู้ดีว่า น้ำเย็นคือสิ่งที่ต้องการ มันจะเรียนรู้ และคิดได้ว่า หลังจากรินน้ำใส่แก้วแล้ว มันจะใส่น้ำแข็งไม่ได้ เนื่องจากมือทั้งสองไม่ว่าง (มือหนึ่งถือขวด อีกมือถือแก้ว) เพราะฉะนั้นมันต้องเลือกที่จะวางขวดน้ำลงก่อน แล้วใช้มือนั้นหยิบน้ำแข็งใส่แก้ว การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวมัน เพื่อนำไปคิดจะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับผ่านเซ็นเซอร์ต่างๆ ทั้งในเรื่องของการมองเห็นด้วยกล้อง การได้ยิน และเซ็นเซอร์การสัมผัส นอกจากข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์เหล่านี้แล้ว SOINN ยังใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (ดูภาพแก้วน้ำที่มีน้ำแข็งจากเน็ต?) และประสบการณ์บวกกับความรู้ที่มันสั่งสมไว้ เมื่อมันทำงานได้ถูกต้องมากๆ ขึ้น มันก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆ เอ่อ…ในอนาคตเราจะปล่อยให้หุ่นยนต์คิดให้หมดเลย หรือเปล่าเนี่ย แล้วถ้ามันฉลาดกว่ามนุษย์ขึ้นมาเมื่่อไร? จะเหมือนกับทีเราเห็นในหนังไหมนะ – -“

 ที่มา :  ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์