ราชบัณฑิตเปิดเว็บอธิบายศัพท์สมัยใหม่


ราชบัณฑิตยุคโซเชียลมีเดีย เปิดเว็บ ออกวิทยุ อธิบายศัพท์สมัยใหม่ก่อนพิมพ์ลงพจนานุกรมให้เข้าใจ

ราชบัณฑิตยสถาน สถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็น   องค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ มีบทบาทในการค้นคว้า วิจัย และนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ได้ผลิตรายการวิทยุ”รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่วงรายการข่าวเวลา 7.00-7.30 น. และเผยแพร่บททางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่ www.royin.go.th/th/knowledge/content-list.php?PageNo=1&SystemModuleKey=know ledge&SystemLanguage=&ID=43&Chr= (หรือที่อยู่เว็บโดยย่อ http://tinyurl.com/3fywo2o )

          ล่าสุดวันนี้(29ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. มาจนถึงขณะนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาอธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้กันแพร่หลายและบางคำยังไม่ได้บรรจุลงในหนังสือพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ คำ อีบุ๊ก (วันที่ 27 กรกฎาคม) กูเกิล (26 กรกฎาคม ) วิกิพีเดีย (25 กรกฎาคม ) ทวิตเตอร์ (24 กรกฎาคม ) ไฮไฟฟ์ (23กรกฎาคม)และเฟซบุ๊ก (22 กรกฎาคม )

          ตัวอย่าง การอธิบายศัพท์ดังกล่าว ระบุ เฟซบุ๊ก ว่า หมายถึงเว็บไซต์ของบริษัทอเมริกันที่ชื่อว่า Facebook เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสื่อสังคมเว็บไซต์หนึ่ง โดยเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2547 เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ๓ คน เปิดบริการผ่านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนได้ติดต่อกัน ต่อมาสมาชิกก็ขยายวงออกไปเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น นักเรียนชั้นมัธยม และในที่สุดก็เป็นประชาชนทั่วไป การเข้าเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้สมัครใหม่เพียงแต่สมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด เว็บไซต์นี้มีบริการต่าง ๆ เช่น มีบริการเผยแพร่และรับข้อมูลส่วนบุคคลและข่าวสารต่าง ๆ และสามารถโต้ตอบกับสมาชิกรายอื่นได้

          เลขานุการคณะกรรมการจัดทำคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถานชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า บทวิทยุดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอม พิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว แต่ยังไม่ตีพิมพ์ในหนังสือพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล ทวิตเตอร์ ไม่ได้กำหนดศัพท์บัญญัติแต่ใช้การทับศัพท์ แต่จะอธิบายว่ามีความหมายตลอดจนความเป็นมาอย่างไร โดยผู้สนใจสามารถสอบค้นบทวิทยุที่ออกอากาศแล้วได้ตามที่อยู่เว็บข้างต้น

          อนึ่งรายการรู้รักภาษาไทยเป็นรายการวิทยุที่ราชบัณฑิตยสถานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้น โดยเริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ปี 2550 มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอความรู้ทางภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา ที่มาของคำและสำนวน รวมทั้งคำที่เกิดขึ้นใหม่ในภาษาไทย

ที่มา :  dailynews.

Advertisements

2 thoughts on “ราชบัณฑิตเปิดเว็บอธิบายศัพท์สมัยใหม่

ปิดการแสดงความเห็น