สพฐ.โหด O-NET ปี 54 ทุกโรงเรียนห้ามต่ำ 40%


วิชาคณิต+ไทย ป.6 ม.3 ม.6 ต่ำกว่านี้มีคุณโทษวิทยฐานะผู้บริหาร / รอสรุป 20% ยื่นสอบ ม.1 โรงเรียนดัง

          เมื่อวันที่ 26 ก.ค.54 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้ผลการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (O-NET) เป็นเครื่องมือ ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ท้าทายแต่สามารถทำได้ โดยในปีการศึกษา 2554 นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ทุกโรงเรียน จะต้องทำคะแนน O-NET ในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 40% ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง จะต้องทำหน้าที่ จัดทำแผนเร่งรัดคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโรงเรียนที่มีค่าคะแนน O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้แล้วในปีการศึกษา 2554 ก็จะต้องพัฒนาค่าคะแนน O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 4%

          “ถามว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 40% โหดเกินไปหรือไม่ ก็อาจจะโหดอยู่มาก แต่จะกำหนดต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้ว ซึ่งความจริงจะกำหนดที่ 50% แต่เมื่อพิจารณาแล้วคิดว่าน่าจะไกลเกินเอื้อม หากโรงเรียนใดไม่สามารถทำได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ สพฐ.กำหนด ก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าเหตุใด ถึงทำได้ไม่สำเร็จ เพื่อที่จะเร่งรัดและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป สำหรับผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริหารและครูนั้น ก็ต้องนำมาเชื่อมโยงกับระบบการประเมินความดีความชอบประจำปี และระบบเลื่อนวิทยฐานะ ส่วนประเด็นการใช้คะแนน O-NET เป็นส่วนหนึ่งของการจบช่วงชั้นนั้น ทาง สพฐ.เห็นด้วยในหลักการ แต่จะนำมาใช้เมื่อไหร่ และในสัดส่วนเท่าใดนั้น ขอดูการประเมินคะแนน O-NET ในปีนี้ก่อน ซึ่ง สพฐ.จะขอให้ปีนี้เป็นปีพิสูจน์ O-NET ให้เห็นว่ามีความเสถียร เชื่อถือได้ มีความตรง และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพิสูจน์ได้ สพฐ.ก็ยินดีที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2555 ทันที”

          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า ส่วนการนำคะแนน O-NET มาใช้ในการเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงนั้น จากการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ผู้ปกครอง และนักเรียน ส่วนใหญ่ขานรับและต้องการนำคะแนน O-NET ไปใช้ ดังนั้น สพฐ.จึงได้กำหนดเป็นสัดส่วนขั้นต่ำที่จะนำไปใช้ โดยจะมีการปรับประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจากเดิมในปีที่ผ่านมาได้กำหนดให้พิจารณาจาก คะแนนสอบคัดเลือกของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) หรือคะแนน O-NET แต่ในปีการศึกษา 2555 จะปรับจาก “หรือ” เป็น “และ” ดังนั้นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกแห่งจะต้องพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 จากคะแนนสอบคัดเลือกของโรงเรียน คะแนน GPA และคะแนน O-NET ไม่น้อยกว่า 20% อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปในประเด็นนี้จะต้องเสนอต่อที่ประชุม กพฐ.ในเดือน ส.ค.54 เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

 

ที่มา :  ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements

One thought on “สพฐ.โหด O-NET ปี 54 ทุกโรงเรียนห้ามต่ำ 40%

ปิดการแสดงความเห็น