สพฐ.ล้มทีโออาร์จัดซื้อเราเตอร์ ให้7.7พันร.ร.-หึ่งค่าคอมฯพุ่ง200ล.


สพฐ.เตะ ถ่วงโครงการประมูลซื้อเครื่อง Router มูลค่า 480 ล้านบาท อ้าง TOR ไม่ชัดเจนต้องฉีกทิ้งรอยกร่างใหม่ค่อยเปิดประมูลอีกครั้ง ส่งผลมให้การประมูลจัดซื้อไม่เกิดภายในรัฐบาลนี้ 

                                                                            
 
(19ก.ค.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยกเลิกการ TOR โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เราท์เตอร์ (Router )ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 7,700 โรง มีผลให้ต้องยกเลิกการประมูลจัดซื้อตามไปด้วย เพื่อรอการจัดทำ TOR ใหม่ถึงค่อยมีการเปิดประมูลจัดซื้อเครื่องอีกครั้ง สพฐ.ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2554 จำนวน 480 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเราท์เตอร์ให้กับโรงเรียนทั้ง 7,700 โรง ซึ่งอยู่ในแผนขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ National Education network( NED.Net) ที่ดำเนินการโดย สกอ. ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ 

          ก่อนหน้านี้ สกอ.ได้งบประมาณไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 หรือ SP2 ปี 2553 เพื่อวางโครงการข่าย NED.Net ไปยังสถาบันอุดมศึกษาและเดินสายไปถึงโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ด้วยประมาณ 3,000 โรง และมีเป้าหมายจะเดินสายไปยัง ร.ร.สังกัด สพฐ.ให้ครบ 10,000 แห่ง ภายใน 5 ปี เพราะฉะนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายโครงข่าย NedNet ไปยังโรงเรียนสังกัด สพฐ.อีก 7,700 โรง ให้เสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556)

           นายชินภัทร กล่าวต่อว่า สพฐ.จึงได้ทำ TOR พร้อมสเป็คขึ้นมา ในส่วนของสเป็คนั้นมีความชัดเจนโปร่งใสไม่มีการล็อคสเป็ค แต่ใน TOR ของโครงการไม่ได้แนบรายชื่อโรงเรียนทั้ง 7,700 แห่งเข้าไปด้วย เพียงกำหนดคร่าวๆ ว่าเป็นการจัดซื้อเราท์เตอร์ ให้โรงเรียนจำนวน 7,700 แห่ง แต่ในความเป็นจริงงบประมาณดังกล่าว จะต้องรวมทั้งค่าจัดซื้อเครื่องและค่าบริการติดตั้ง หากไม่แนบรายชื่อโรงเรียนก็จะไม่รู้ที่ตั้งของโรงเรียนทำให้ไม่สามารถ ประเมินราคาได้ใกล้เคียงความเป็นจริง สพฐ.จึงได้ปรึกษากรมบัญชีกลาง เห็นว่าควรจะยกเลิก TOR พร้อมยกเลิกการประมูลไปก่อน เพื่อให้เวลา สพฐ.จัดทำ TOR อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยแนบรายชื่อโรงเรียน 7,700 โรงเข้าไปด้วย จากนั้นค่อยประมูลอีกครั้ง

          แหล่งข่าว กล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวว่าฝ่ายการเมืองพยายามเข้ามากดดันให้ สพฐ.จัดทำสเป็คและเปิดประมูลโดยเอื้อให้บริษัทที่จะเข้าประมูลแห่งหนึ่ง สามารถชนะการประมูล โดยตัวเลขค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวสูงถึง 200 ล้านบาทจากตัวเลขงบประมาณทั้ง 480 ล้าน บาท โดยบริษัทที่ต้องการชนะการประมูลดังกล่าวได้ประสานงานผ่านทางคนสนิทของฝ่าย การเมือง อย่างไรก็ตาม ได้มีการยุบสภา ก่อนจะมีการประมูลเกิดขึ้นหลังจากนั้นโครงการนี้ก็มีการชะลอการจัดซื้อไว้จน ในที่สุดมีการยกเลิก TOR ผลจากการยกเลิก TOR จะทำให้การประมูลจัดซื้อไม่สามารถเปิดได้ทันภายใต้รัฐบาลรักษาการนี้

ที่มา  :  ครูบ้านนอก.คอม

Advertisements