ขยายวันเปิดรับผลงานประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ครู” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 
 

          สามารถส่งผลงานด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ จากเดิม วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขยายวันรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรต้นทาง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการส่งผลงาน

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Advertisements