แผนการสอน


  กลุ่มสาระภาษาไทย

 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 กลุ่มสาระศิลปะ

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

 กลุ่มปฐมวัย

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ที่มา :  Koonkroo.info

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s