คลังข้อสอบ


ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานการเรียนรู้รายชั้นปี 

(ที่มา http://dimonclub.com/ )

ตัวอย่างข้อสอบ O-Net

 

ตัวอย่างข้อสอบ A-Net

ที่มา :  http://www.eduzones.com/data-3-5-31873.html

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s