Microsoft Office Word


คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 ( แยกเป็น file ย่อย )
   
1. รู้จัก MS-Word
2. เปลี่ยนฟอนต์ ขนาดตัวอักษร
3. การเปลี่ยนสีข้อความ
4. ปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร
5. วิธีใส่สัญลักษณ์แปลกๆ
6. ปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า
7. ตีเส้นกรอบและแรเงา
8. การตั้งตำแหน่ง Tab
9. เติมเลขลำดับและบุลเลต
10. ขอบกระดาษ
11. ตั้งขนาดกระดาษ
12. แบ่งคอลัมภ์ในเอกสาร
13. ขยายตัวอักษรแรกของย่อหน้า
14. รู้จักตาราง
15. การสร้างตารางด้วยคำสั่ง
16. เพิ่มแถวหรือคอลัมน์
17. รวมเซล และแยกเซล
18. ลบแถวหรือคอลัมน
19. แต่งตารางอย่างเร็วด้วย AutoFormat
20. สร้างตารางซ้อนในตาราง
21. สร้างตารางเวิร์กชีตจาก Excel
22. แทรกภาพด้วยคำสั่ง Insert
23. แทรกภาพด้วยการ Copy
24. ใส่รูปคลิปอาร์ต
25. จัดการรูปภาพ
26. จัดวางรูปภาพร่วมกับข้อความ
27. การเคลื่อนย้ายรูปภาพ
28. จัดลำดับซ้อนทับของภาพ
29. จัดภาพเป็นกลุ่มและยกเลิก
30. ใส่กรอบรูปภาพ
31. พิมพ์ลายน้ำ
32. แถบเครื่องมือวาดรูปแลผืนผ้าใบรูปวาด
33. แถบเครื่องมือผืนผ้าใบรูปวาด
34. แนะนำเครื่องมือในการวาดรูป
35. เริ่มวาดรูป
36. เคลื่อนย้ายรูป
37. เปลี่ยนขนาดของรูป
38. เติมข้อความในรูปวาด
39. หมุนรูปวาด
40.เปลี่ยนแบบเส้น สีเส้น และหัวลูกศร
41. ตกแต่งด้วยสีและลวดลาย
42. ใส่รูปร่างอัตโนมัติ
43. วาดเส้นเชื่อมระหว่างรูป
44. อธิบายภาพด้วย Callout
45. เปลี่ยนรูปแบบของ Autoshape
46. เริ่มสร้างเท็กซ์บ็อกซ์(ปรับทิศทางของข้อความ)
47. WordArt
48. แทรกไดอะแกรม
49. Mail Merge
50. สร้างจดหมายเวียน
51. สร้างรายชื่อด้วยตารางของ Word
52. แก้ไขจดหมายเวียน
53. สร้างซองจดหมายเวียน
54. สร้างป้ายเลเบล
55. สร้างเอกสารเว็บเพจด้วย Word
56. การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูล

ที่มา : : ศูนย์เทคโนโลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s